Softverska rješenja

U okviru svojih programa Mikom d.o.o. nudi različiti softver za povezivanje i praćenje rada pisača i strojeva. Na temelju Vaših zahtjeva i potreba preporučamo program koji najbolje zadovoljava vaše potrebe. Ponudu softvera upotpunili smo i Microsoft programima.

Za Markem-Imaje program nudimo:

  • CoLOS
  • Message Center (MC)
  • Control Center (CC)

CoLOS je softver koji se prvenstveno koristi sa Markem-Imaje opremom, te se najviše upotrebljava u kombinaciji sa TTO pisačima. CoLOS je jednostavan za upotrebu, a dolazi u više verzija. CoLOS Create je temeljna verzija koja pruža osnovno kreiranje poruka. Professional verzija programa pruža više mogućnosti u kreiranju same poruke dok je glavna odlika Enterprise verzije mrežna kontrola više pisača.

CoLOS Create

Služi za jednostavno kreiranje osnovnih podataka na etiketi za TTO pisače. CoLOS Create uključuje: WYSIWYG dizajn poruka, kreiranje jednostavnih poruka, direktno povezivanje sa pisačem ili USB memorijom za prenašanje poruka na pisač.

CoLOS Create Professional

Ova verzija CoLOS programa je dizajnirana s ciljem da zadovolji sve potrebe kreiranja poruke. Ovaj funkcionalan softver omogućuje jednostavno kreiranje složenih poruka za sve kompatibilne Markem-Imaje pisače. CoLOS Create Professional je odličan izbor ako je potrebno ispisivati GS1 bar kodove ili se povezati na bazu podataka. Ostale karakteristike softvera su WYSIWYG kreiranje poruka, spremanje poruka na računalu bez ograničenja, varijabilna polja u poruci povezana sa bazom podataka..

*CoLOS CREATE PRO (HR) (PDF)*

CoLOS Enterprise

bCoLOS Enterprise je fleksibilan softver koji kombinira CoLOS Create Professional za kreiranje poruka i CoLOS Control za mrežno povezivanje, kontrolu i upravljanje pisačima. Softver karakterizira i integracija na postojeću bazu poduzeća. Enterprise verzija programa pomaže u smanjivanju intervencija operatera i nudi centralno upravljanje podacima što može biti od koristi prilikom ispunjavanja različitih potreba tržišta.

 

Za Komax program imamo sljedeća rješenja:

  • TopNet
  • TopWin
  • WPCS

TopNet omogućava pouzdanu i efektnu kontrolu proizvodnje te pripremu posla sa jednog mjesta (računala). Moguć je pregled nedovršeih poslova te nadgledanje statusa posla. Isto tako dostupni su i opisni podaci o žicama, terminalima, gumicama uključujući parametre kvalitete. Kod kreiranja posla može se optimizirati proizvodnja sa funkcijama filtriranja i sortiranja.

 

WPCS služi za razmjenu podataka sa Komax strojevima. Administracija podataka se obavlja iz jednog centralnog mjesta, pa je zbog toga jednostavnije kontrolirati proizvodnju i dolazi do veće produktivnosti. Osim nadgledanja proizvodnje mogu se zadati i specifični zadatci (job order) kod kojeg se mogu podesiti svi parametri potrebni za proizvodnju, od dužine žice, količine za izradu pa do načina obrade žice. Program može prikazati i informacije o trenutnom statusu, proizvodnji, kvaliteti kao i opis eventualnih grešaka.

Proizvodnja i prodaja računala

Bavimo se i s proizvodnjom i prodajom računala. Na zahtjev možemo konfigurirati i isporučiti PC računalo. Nudimo i vlastita rješenja u vidu različitih nagradnih igara.

 


MIKOM d.o.o.

Ulica Stjepana Radića 1/a

49247 Zlatar Bistrica, Hrvatska ( Croatia )

Telefon centrala: +385/49/462-034

Fax centrala: +385/49/462-034