OBRADA ŽICA I KABELA

Sljedeće područje kojim se firma Mikom d.o.o. bavi je područje obrade žica i kabela. S obzirom na širinu opreme koja je potrebna za ovo industrijsko područje, u našoj ponudi nalaze se proizvodi i oprema sljedećih, u svijetu priznatih proizvođača:

 


MIKOM d.o.o.

Ulica Stjepana Radića 1/a

49247 Zlatar Bistrica, Hrvatska (Croatia)

Telefon centrala: +385/49/462-034

Fax centrala: +385/49/462-034