OZNAČAVANJE JAJA

 

Pravilnik o kakvoći jaja koji je početkom travnja stupio na snagu nalaže da bi svako jaje, koje je kupljeno u trgovini, trebalo biti označeno. Taj se pravilnik odnosi na proizvođače koji imaju više od 350 nesilica, te su oni svoje proizvode dužni obilježiti na sljedeći način:

1. NAČIN UZGOJA I DRŽANJA
 0 - ekološki uzgoj kokoši
 1 - slobodni uzgoj kokoši
 2 - kokoš živjela u kokošinjcu
 3 - kokoš uzgojena i držana u kavezu.

 2. ZEMLJA PODRIJETLA
HR – kratica za Hrvatsku
EU – kratica za Europsku uniju

 3. BROJ PROIZVOĐAČA

U tu svhrhu označavanja jaja Mikom d.o.o. pokreće akciju u kojoj po akcijskim cijenama nudi Imaje inkjet pisače za pisanje po jajima koji su posebno prilagođeni uvjetima koji na farmama vladaju. U tom pogledu nudimo i specijalnu jestivu tintu za obilježavanje jaja koja udovoljava FDA i EU normama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MIKOM d.o.o.

Ulica Stjepana Radića 1/a

49247 Zlatar Bistrica, Hrvatska (Croatia)

Telefon centrala: +385/49/462-034

Fax centrala: +385/49/462-034