MECAL

Mecal je vodeći proizvođač opreme za zakivanje el. završetaka na pripremljenu žicu (skinuta izolacija). Njihovu ponudu možemo podijeliti u tri velike grupe:


MIKOM d.o.o.

Ulica Stjepana Radića 1/a

49247 Zlatar Bistrica, Hrvatska (Croatia)

Telefon centrala: +385/49/462-034

Fax centrala: +385/49/462-034