KOMAX

Strojevi za pripremu žice

Ads 112

Ads 112 stroj za povlačenje žice je savršeni izbor za optimalno podavanje žice iz bubnja ili koluta. Žica se transportira pomoću dva sinkrona zubčasta remena. Raspon žica je od finijh do krutih koje se podavaju snažno ali nježno na procesne postaje. Zamjene su brze i jednostavne. Za krute ili isprepletene žice, idealna dopuna stroju za povlačenje žice je DHS1000D optička kontrolna jedinica labavosti žice. DHS senzori kontinuirado prate labavost žice i podešavaju brzinu prema tome.

 

 

 

Više informacija na www.komax.ch


MIKOM d.o.o.

Ulica Stjepana Radića 1/a

49247 Zlatar Bistrica, Hrvatska (Croatia)

Telefon centrala: +385/49/462-034

Fax centrala: +385/49/462-034