KOMAX

Dodaci i moduli

Za ostvarivanje efikasnosti i ekonomske proizvodnje potrebni su vam strojevi visokih performansi koji ispunjavaju vaše potrebe. Komax je razvio upravo to za vas, sa svojim rasponom potpuno automatskih crimp strojeva. Moduli različitih standarda omogućavaju da nadogradite i proširite svoj temeljni stroj za ispunjavanje vaših zahtjeva i zahtjeva vaših stranaka. Zahvaljujući integriranom sistemu kontrole, možete uvijek udovoljavati visokim zahtjevima kvalitete.

mci 711/721

Dva modula zakivanja mci 711 te 721 garantiraju optimalnu vezu između žice i terminala - odlično zakivanje. Efikasno i "user-friendly" upravljanje osigurano je pomoću inteligentne komunikacije između preše te osnovnog stroja.

mci 712/722

Moduli zakivanja mci 712 i mci 722 su sinonimi za perfekciju u vezama terminala i žice. Kada se postavi na Komax potpuno automatiziran stroj te kombinira sa integriranom kvalitetom kontrole, ovi moduli proizvode zakivanja odlične kvalitete. Svi parametri preše su programirni te potpuno integrirani u korisnički software na Komax stroju.

AEH-G

AEH-G i AEH-L moduli ferula omogućavaju ekonomično obrađivanje ferula. Odlika im je jednostavna integracija u automatski Komax stroj. Glavne značajke su mu ekonomično obrađivanje žica i ferula.

MIL Crimp Modul CM03

MIL CM03 modul zakivanja se upotrebljava u obrađivanju pinova te kontakta utora. Ovaj proizvod karakterizira visok stupanj kontrole obrade, jednostavnost operacije te mogućnost obrade različitih MIL zakivanja. Podešavanje visine zakivanja može biti izabrano u razmacima od 0.01mm.

mci 761

Mci761 je modul za dodavanje izolacijskog sloja na individualne vodiče. Nudi stupanj udobnosti rukovanja koji prije nije bio postignut sa takvim modulima. Sa samo dva gumba i potenciometrom moguće je mijenjati parametre. Grafički displej na odabranom jeziku prikazuje informacije o trenutnom statusu proizvodnje. MCI sučelje posebice je dizajnirano za novu generaciju automatskih Komax strojeva.

mci 765 g

Mci 765 modul je inovativni uređaj za stavljanje gumica. Precizna mehanika u kombinaciji sa potpuno inegriranim nadziranjem pozicije pečata omogućava kontroliranu proizvodnju.

mci 792

Ovaj modul za izradu plastičnih košuljica može biti postavljen unutar nekoliko minuta na izradu druge varijacije košuljica. Visoke performanse umetanja, jednostavan rad te pouzdanost glavne su odlike ovog uređaja. Pomoću "pull-off" testa koji je opcija moguće je kontrolirati jesu li košuljice umetnute uspješno. Integracija u Topwin jamči jednostavno upravljanje u dvadeset jezika.

i

 

ioc 785

Kositarov sprej se ispušta u ravnomjernom toku od vrha do dna. Zahvaljujući varijabilnim podešavanjima brzine pumpe te izrazito preciznoj kontroli temperature kod sitnih žica isprepletenih u kabel cinanje se može izvršiti u pouzdanom procesu. Posebno razvijen kanal crpke ima mogućnost za osiguravanje idealnog toka tako da dolazi do minimalnog stvaranja šljake. Može biti rastavljena bez alata, što znatno smanjuje vrijeme čišćenja.

Stanica za taljenje je kompaktan dizajn. Ima mogućnost brzog mjenjanja prikladnih postavki za osiguravanje efikasnog konfiguriranja stanice. Da tekućina ne bi postala prevruća, spremnik je postavljen daleko od stanice. Položaj spremnika je takav da se može jednostavno čistiti i napunjavati.

mci 782

Mci 782 je precizan uređaj za uvijanje (sukanje) krajeva isprepletenih žica. Ispreplitanje sitnih žica je preduvjet za brzo i točno cinanje. Mci 782 postavlja se direktno na crimp prešu te zbog toga nudi odličnu implementaciju.

 

Više informacija na www.komax.ch


MIKOM d.o.o.

Ulica Stjepana Radića 1/a

49247 Zlatar Bistrica, Hrvatska (Croatia)

Telefon centrala: +385/49/462-034

Fax centrala: +385/49/462-034